Historia

Cloud Sweden bildades 1998 och är en förening som fokuserar främst på väder och klimatforskning. Vi ligger i framkant av svensk klimatforskning och hoppas på att kunna göra skillnad.

Visste du att?

  • De senaste 50 åren har halten koldioxid i atmosfären ökat med 30% som följd av användandet av fossila bränslen.
  • Över 600 000 dödsfall inträffar varje år på grund av klimatförändringarna. 95% av dessa sker i u-länder.
  • Klimatförändringarna bidrar till spridningen av livshotande sjukdomar och parasiter så som dengue, malaria, borrelia etc.
  • Koldioxid är inte den enda växthusgasen. Andra gaser så som metan och kväveoxid är betydligt farligare än koldioxid.
  • Runt 15% av kolet som släpps ut i naturen är på grund av avskogning och ändringar i hur man brukar marken i vissa områden.