Välkommen till Cloud Sweden!

Vår GUIDE till MOLNET köper du genom att klicka här

Cloud Sweden är Sveriges största oberoende kompetensnätverk kring frågor som rör Cloud Computing.
Vi är ett nätverk med över 2400+ intressenter som tar ett nationellt grepp kring frågorna och bygger upp ett kompetenscenter kring molnfrågor med rekommendationer och peer-review analyser. Vi verkar för kvalitativ kompetens och samverkan över gränserna. Cloud Computing rör både teknik, affärer och  juridik vilket gör det viktigt att samla kompetenser inom flera områden.
Vi har sammanställt alla dokument till en publikation som ger helheten.
Cloud Sweden har idag aktiva arbetsgrupper inom:

  • Juridik
  • Säkerhet
  • Integration
  • Infrastruktur
  • Affärsnytta

Vår Guide till Molnet är ute nu!


Hur har jag nytta av Cloud Sweden ?

A. Delta i diskussionen kring aktuella molnfrågor via LinkedIn:

LinkedIn2


B. Delta i våra aktiviteter via Dataföreningens nätverksledare:

DFS


C. Ladda ner och använd våra checklistor och rekommendationer:

image


D. Delta i en våra aktiva arbetsgrupper:

Kontakta inger.gran@bredband.net för att meddela intresse för en arbetsgrupp.